Vaartweg 81H LELYSTAD

huurprijs: € 1.000,00 (verhuurd)

TE HUUR HOOGWAARDIGE BEDRIJFSUNIT

VAARTWEG 81 G TE LELYSTAD
Direct beschikbaar!
Locatie
Het object is gesitueerd aan de Vaartweg. De Vaartweg is de hoofdontsluitingsweg van bedrijventerrein Noordersluis. Hierdoor heeft het complex een uitstekende herkenbaarheid en bereikbaarheid.
Object
Het complex bestaat uit een aantal bedrijfsunits in verschillende groottes, al dan niet gecombineerd met kantoor en/of showroomruimtes. Door deze opzet is er voor tal van bedrijven in uiteenlopende branches een passende huisvesting te realiseren. Wat dit complex bijzonder maakt is de uitvoering van de gebouwen: waar doorgaans gekozen is voor een staalconstructie met metalen gevelelementen, is dit project grotendeels uit beton opgetrokken.
De voordelen van deze bouwwijze zijn:
- duurzaam;
- uitstekende isolatiewaarde;
- onderhoudsarm;
- brandveilig;
- inbraakwerend.

Kortom, allemaal voordelen die zich voor de (toekomstige) eigenaars /huurders vertalen in lage exploitatielasten, zoals stook- en onderhoudskosten, verzekeringspremie e.d..
Bovendien verleent de bouwwijze van het complex een bijzonder cachet, dat afstraalt op de gevestigde bedrijven.
Voorzieningen
- onderheide vloer;
- vloerbelasting begane grond 1.500 kg/m²;
- vloerbelasting verdieping 250 kg/m²;
- vloerisolatie;
- hardhouten trap naar verdieping;
- dakisolatie;
- gevel van prefabriceerde geïsoleerde silex betonpaneelelementen;
- wandpaneel met warmteweerstand met 2,50 m² K/W;
- transportdeur circa 3.500 x 3.500 mm;
- aluminium kozijnen voorzien van heldere isolerende beglazing.

Huurprijs
€ 1.000,-- per maand exclusief BTW.
Oppervlakte
begane grond: 252 m² bedrijfsruimte en 42 m² kantoorruimte;
verdieping: 42 m² kantoorruimte.
Oplevering is casco.

Genoemde huurprijs heeft betrekking op een flexibel huurcontract en geldt als verlaagde aanvangshuurprijs (z.g. ingroeihuur).

Verhuurder is bereid tegen een nader overeen te komen huurprijsverhoging bepaalde afbouw- en installatiewerkzaamheden uit te voeren. Kooprecht is bespreekbaar.
Beschikbaar: per direct.
BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot
belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet
(meer) in aftrek kan brengen.


Huurbetaling
Huur, servicekosten en BTW vooruit.
Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld.
Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.
Zekerheidstelling
De bankgarantie/waarborgsom dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.
Informatie:
Nouwens Register Makelaardij OZ
tel: 0320-850930
e-mail: info@nouwensmakelaardij.nl
internet: www.nouwensmakelaardij.nl