Botter 1152 LELYSTAD

huurprijs: € 600,00

KANTOORRUIMTE VAN CA. 75 M² GELEGEN OP DE 2E VERDIEPING AAN DE BOTTER 11-54 TE LELYSTAD

Locatie
Centrumzone Lelystad naast Provinciehuis, nabij NS-station, winkelcentrum De Gordiaan en de nieuwe rechtbank.

Object
Kantoorruimte van ca. 75 m² gelegen op de 2e verdieping.

Voorzieningen
- tapijt;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- electrisch zonnescherm;
- kabelgoten;
- basis electrische installatie;
- radiatoren;
- scheidingswanden;
- intercom;
- lamellen.

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur en een gedeelde fietsenstalling.

Beschikbaar
Per direct.

Huurprijs
€ 600,-- per maand exclusief BTW.

Servicekosten
€ 183,33 per maand exclusief BTW.

BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Huurtermijn
5 jaar gevolgd door 5 jaren. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Huurbetaling
Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.

Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

Zekerheidsstelling
De bankgarantie/waarborgsom dient gelijk groot te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.