Kolkweg 81 LELYSTAD

huurprijs: € 19.000,00 (verhuurd)

Op het bedrijventerrein Noordersluis ligt deze vrijstaande bedrijfsruimte met kantoren op een goede zichtlocatie langs een doorgaande weg.
De totale oppervlakte van het object bedraagt ca. 548 m2. (24x24m) Parkeren is goed mogelijk op eigen terrein.
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Bezoekersentree, 2 kantoren en een showroom (veel daglicht) , kantine met keukentje, toilet, doucheruimte. Geïsoleerde productieruimte met een overheaddeur van 3.80m hoog. De ruimte is verwarmd (nieuwe installatie) voorzien van krachtstroom en perslucht. De draagkracht van de vloer bedraagt ca. 1000 kg/m2. Op de verdieping is nog een enorme opslagruimte van ca. 150 m2.
Het bouwjaar van het object is ca. 1988 en de staat van onderhoud is prima. Een gedeelte van de hal en de verdieping blijft in gebruik bij de eigenaar.
De kantoorruimte is eventueel separaat te huur.
De aanvaarding is op korte termijn.
Huurtermijn
5 jaar gevolgd door 5 jaar. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.
Huurbetaling
Huur en BTW vooruit.
Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld.


Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.
Zekerheidstelling
De bankgarantie/waarborgsom dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.

Informatie Nouwens Register Bedrijfsmakelaardij OZ
tel: 0320-850 930
mob: 06-53 37 45 63
e-mail: info@nouwensmakelaardij.nl
internet: www.nouwensmakelaardij.nl