Nieuw in de verhuur: Spuiweg 44, Lelystad

Spuiweg 44 LELYSTAD

huurprijs: € 1.250,00

Op bedrijventerrein Noordersluis in Lelystad is deze representatieve, hoogwaardig afgewerkte en complete kantoorruimte van ca. 175 m2 gelegen. In de ruimte is thans nog een IT-bedrijf gevestigd en voor een dergelijk bedrijf is het object bijzonder geschikt maar ook leent het object zich voor diverse andere kantoorfuncties.
Indeling: begane grond: entree, ontvangstruimte met balie/receptie, moderne toiletgroep, keuken en werkkast, 4 tot 5 kantoorruimtes van 8,5 m2 tot 28 m2. 1e verdieping: serverruimte en eventueel is een ruime archiefruimte beschikbaar.
Er zijn 4 parkeerplaatsen op eigen terrein. Een bushalte is op loopafstand gelegen. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar vanaf de snelweg A6.
Aan de voorzijde van het perceel en rondom het object zijn woningen gesitueerd waardoor er een veiliger omgeving is qua inbraakgevoeligheid.
Huurtermijn minimaal 1 jaar, verlenging van de huur is eventueel mogelijk icm overname van het gehele object via nog nader te bepalen vorm en overeenkomst huur en/of koop tussen partijen. .
De huurprijs bedraagt € 1.250,00 per maand exclusief BTW en servicekosten. De servicekosten worden in nader overleg vastgesteld en zijn gebaseerd op werkelijk gebruik.
BTW: 
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen; 
Huurovereenkomst: 
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in januari 2015 is vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl

Zekerheidstelling bij verhuur:
Een bankgarantie ter grootte van twee maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW. 
Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.
Voor meer informatie of een bezichtiging: Nouwens Bedrijfsmakelaardij, contactpersoon Harm Nouwens 0320-850930